Propozície

Propozície

07.02.2020, zobrazené 2170x

ŠTATÚT PODUJATIA

Majstrovská Slovenska a Akademické majstrovská Slovenska
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - muži, ženy (0,175 – 5,0 – 1,5)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - muži, ženy AG (0,175 – 5,0 – 1,5)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - dorastenci/ky, junior/ky (0,175 – 5,0 – 1,5)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - st. žiaci/čky 2006 - 2005 (0,125 – 4,0 – 1,0)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - ml. žiaci/čky 2008 - 2007 (0,125 – 4,0 – 1,0)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - nádeje A 2010 - 2009 (0,075 – 1,8 – 0,6)
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - nádeje B 2012 - 2011 (0,050 – 1,2 – 0,3) 
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - nádeje C 2013 a mladší (0,025 – 0,6 – 0,3)

 
MIESTO: Bratislava, Dvořákovo nábrežie (areál FTVŠ, Lafranconi)
TERMÍN: 13. 09. 2020

USPORIADATEĽ

Prestigio Realiz Team o.z. a Realiz Sport Team, s.r.o.
Tučkova 9, 821 09 Bratislava
Tel: +421 903 729 777
Email: info@prestigiorealizteam.sk
www.prestigiorealizteam.sk

Riaditeľ pretekov: Marián Horinek
Technický delegát: Anikó Ozoráková
Hlavný rozhodca: Marián Czina

KANCELÁRIA PRETEKOV

Prezentácia pre všetkých účastníkov podujatia - areál Lafranconi pred plavárňou na basketbalových ihriskách:
- sobota 12. 09. 2020 od 17.00 hod. do 20.00 hod.
- nedeľa 13. 09. 2020 od 08.00 hod. do 10.00 hod.

TECHNICKÉ ZÁZEMIE

Mobilné WC a úschovňa sa budú nachádzať v technickej zóne na basketbalových ihriskách v tesnej blízkosti štartu a cieľa. Parkovanie je možné na parkovacej ploche pod mostom Lafranconi, približne 300 m od priestoru štartu a cieľa. Do diania pretekov sa dá dostať popri atletickej dráhe a na jej konci smerom doprava dole.

POČASIE A TEPLOTA VODY

Priemerná denná teplota vzduchu: 21 ˚C
Teplota vody v bazéne: 28 ˚C

PREDPISY

Na podujatí Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 sa preteká podľa platných smerníc STÚ a ITU pre rok 2020 a oficiálneho programu pretekov. Zmeny sú vyhradené.

TRATE A VZDIALENOSTI

Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 všetky kategórie okrem žiakov a nádejí.

Rozjazdy Ženy, Muži 40+ a Muži do 39r / Eliminácia Muži do 39r:
175 m plávanie - štart z brehu vedľa blokov („výbeh“ z vody do depa po koberci)
5,0 km cyklistika - jeden okruh s veľmi technickou pasážou na moste Lafranconi + 1,5 km okruhu na promenáde
1,5 km beh - 2 okruhy smer River park (1 x 1 km + 1 x 500 m)

Štvrťfinále, Semifinále a Finále Muži do 39r, Ženy, Muži 40+:
175 m plávanie - štart z brehu vedľa blokov („výbeh“ z vody do depa po koberci)
5,0 km cyklistika - jeden okruh s veľmi technickou pasážou na moste Lafranconi + 1,5 km okruhu na promenáde
1,5 km beh - 5 okruhov smer River park

Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 Mladší a Starší žiaci:
125 m plávanie - štart z brehu vedľa blokov („výbeh“ z vody do depa po koberci)
4,0 km cyklistika - 4 okruhy na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
1,0 km beh - 1 okruh smer River park (1 x 1 km)

Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 Nádeje A:
75 m plávanie - štart z vody („výbeh“ z vody do depa po koberci)
2,0 km cyklistika - 2 okruhy na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
0,5 km beh - 2 okruhy (250 m tam a späť) smer River park

Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 Nádeje B:
50 m plávanie - štart z vody („výbeh“ z vody do depa po koberci)
1,0 km cyklistika - 2 okruhy na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
0,3 km beh - 1 okruh (300 m tam a späť) smer River park
 
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 Nádeje C:
25 m plávanie - štart z vody („výbeh“ z vody do depa po koberci)
0,5 km cyklistika - 1 okruh na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
0,1 km beh - 1 okruh (100 m tam a späť) smer River park

Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 Mix žiacke štafety:
75 m plávanie - štart z brehu vedľa blokov („výbeh“ z vody do depa po koberci)
2 km cyklistika - 2 okruhy na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
0,5 km beh - 1 okruh smer River park

Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 Mix dospelí štafety elite a Mix dospelí 34+:
125 m plávanie - štart z brehu vedľa blokov („výbeh“ z vody do depa po koberci)
4,0 km cyklistika - 4 okruhy na nábreží Dunaja pod most Lafranconi a späť
1,0 km beh - 1 okruh smer River park (1 x 1 km)

KATEGÓRIE

Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 – muži do 39 rokov, ženy ABSOLÚTNE poradie
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 – muži od 40 rokov, ženy AG, muži AG
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - dorastenci/ky, juniori/ky
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - starší žiaci/čky
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - mladší žiaci/čky
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - nádeje A
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - nádeje B
Super šprint FTVŠ Bratislava 2020 - nádeje C

VEKOVÉ KATEGÓRIE

Muži - vekové kategórie: 20 – 29
Muži - vekové kategórie: 30 – 34
Muži - vekové kategórie: 35 – 39
Muži - vekové kategórie: 40 – 44
Muži - vekové kategórie: 45 – 49
Muži - vekové kategórie: 50 – 54
Muži - vekové kategórie: 55 – 59
Muži - vekové kategórie: 60+
Ženy - vekové kategórie: 20 - 29
Ženy - vekové kategórie: 30 - 39
Ženy - vekové kategórie: 40 - 49
Ženy - vekové kategórie: 50+

ORGANIZAČNÉ POKYNY - SOBOTA

V sobotu sa bude pretekať na klasických tratiach (viď mapy pretekov) a preteky budú prebiehať nasledovne:
Rozjazdy budú nasadené podľa poradia v minulom roku na tomto podujatí. Pretekár, ktorý sa minulý rok nezúčastnil, bude zaradený do prvých rozjázd sobotného dopoludnia.
Eliminačné preteky v kategórii Muži do 39 rokov, v ktorých prvých 36 mužov postupuje do poobedňajšieho eliminačného súboja o postup do štvrťfinále 24 mužov do 39 rokov. Preteky prebiehajú v poradí beh (s rozostupmi 1 m podľa najlepších časov), cyklistika, plávanie a dobeh do cieľa.
V kategórii muži 40+ a ženy postupuje prvých 24 s najvyšším počtom bodov do nedeľného štvrťfinále.
Sobotný program zavŕšia štafety dospelých (2 muži + 1 žena), ktoré začnú bezprostredne po eliminácii Muži do 39r.

ORGANIZAČNÉ POKYNY - NEDEĽA

V nedeľu sa preteká na iných tratiach ako v sobotu (viď mapy pretekov). Začínajú pretekári štvrťfinále Muži 40+. Model pretekov je nasledovný:
Preteky (štvrťfinále) začínajú cyklistikou, pretekári budú zoradení podľa bodov, ktoré získali v rozjazde a eliminácii sobotných pretekov v 2 m rozostupoch (ženy a muži 40+ mali len rozjazdy). Do semifinále postupuje 16 pretekárov s najvyšším počtom bodov.
Preteky (semifinále) prebiehajú v klasickom triatlonovom poradí a do finále postupuje 12 pretekárov s najvyšším bodovým ziskom.
Finálové preteky - vyhráva pretekár s najvyšším počtom bodov a ďalšie poradie je závislé od počtu bodov. Prestávka medzi jednotlivými pretekmi je 10 minút (začína sa rátať dobehom 1. pretekára)!
Model pretekov Žien a Mužov do 39 rokov je presne taký istý ako model Muži 40+.
V prípade chladného počasia budú Nádeje začínať cyklistikou, pokračovať behom a končiť plávaním.

PRIHLÁŠKY

Prihlásenie a platbu štartovného môžete urobiť online najneskôr do stredy 09. 09. 2020 do 10:00 hod. cez registráciu na stránke STÚ (www.triathlon.sk). Prihlášky po tomto termíne cez stránku STÚ nebudú akceptované a bude možné prihlásenie sa na preteky len na mieste vrátane úhrady štartovného vo výške 60 eur.

Pokiaľ štartujete na tomto podujatí po prvýkrát, alebo ste neštartovali v roku 2019, je nutné uvádzať váš plavecký čas na 100 m.
IBAN Slovenská triatlonová únia
IBAN: SK4502000000003906388957
Do poznámky: celé meno + čas na 100 m plávanie
V prípade, ak platíte štartovné za viacerých pretekárov, uveďte názov tímu. Zoznam pretekárov je potrebné zaslať do mailu: info@prestigiorealizteam.sk.

ŠTARTOVNÉ

Registrácia a úhrada do:

Nádeje

Žiaci

Dorastenci a juniori

Muži a ženy

Mix štafety žiacke

Mix štafety dospelí

29.7.2020 10 eur 15 eur 30 eur 35 eur 20 eur 40 eur
20.8.2020 15 eur 20 eur 35 eur 45 eur 30 eur 50 eur
8.9.2020 20 eur 25 eur 40 eur 50 eur 40 eur 60 eur
na mieste 30 eur 35 eur 50 eur 60 eur 50 eur 70 eur

 

ŠTARTOVÝ BALÍK

PRIHLÁSENÍ dostanú štartový balíček obsahujúci: plaveckú čiapku, čip, pretekári 16+ tetovačku na telo, nádeje a mladší žiaci dostanú papierové číslo, vodu, kávu, hroznový cukor a produkty od partnerov.

SYSTÉM BODOVANIA

Muži do 39 rokov - eliminácia

Štvrťfinále - Muži do 39 rokov / Ženy / Muži 40+


Semifinále - Muži do 39 rokov / Ženy / Muži 40+


Finále - Muži do 39 rokov / Ženy / Muži 40+

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

Plavecká časť sa uskutoční v 25 m bazéne. Štartovať sa bude vedľa plaveckých blokov, t.z. z hora. Pláva sa 175 m, čiže „výbeh“, resp. „vyplávanie“ z bazéna bude na opačnej strane a výbeh až po cyklistické depo bude zabezpečený na modrom koberci.
V cyklistickom depe bude 12 stojanov, vedľa nich bude 12 prepraviek (miesto na bežecké tenisky a po zosadnutí z bicykla cyklistickej prilby). Cyklistická prilba môže ostať aj na bicykli. Cyklistická časť bude smerovať k mostu Lafranconi, kde bude odbočka doprava, následne na lávku mosta pre chodcov a prechod, ktorý je situovaný na hrad Devín smerom na Rakúsko. Po prejdení z mosta bude odbočka doprava na druhú stranu mosta v smere do centra mesta. Cyklistická trať bude uzatvorená pre chodcov aj cyklistov.
Bežecká trať bude pozostávať z okruhov, smer River park a späť.

Cyklistická časť finále v nedeľu sa v kategóriách muži, ženy a juniori uskutoční na promenáde.

Protesty je možné podať do 15 minút po ukončení rozjazdy (eliminačných pretekov) bez poplatku. Po tomto čase je poplatok za podanie protestu 50,- EUR.

Penalty box: za priestupky voči pravidlám (skorý štart, čiapka vedľa prepravky, prešľap pri naskakovaní na bicykel, prešľap pri zoskakovaní z bicykla, rozopnutá prilba, obidve tretry musia byť buď na bicykli alebo vedľa prepravky) sa bude udeľovať penalizácia pred druhým bežeckým okruhom. Za priestupky sa udeľuje penalizácia vo výške 10 sekúnd, ktorú si pretekári odpykajú v tzv. PENALTY BOXE.

Prihláseným pretekárom so zaplateným štartovným na Super šprint FTVŠ Bratislava 2020, ktorí nenastúpia na štart zo zdravotných dôvodov (predloženie potvrdenia od lekára) sa štartovné presúva na rok 2021. Organizátor štartovné nevracia.

Tí účastníci, ktorí nezaplatia štartovné do 09. 09. 2020, ale platbu uhradia až po tomto termíne (na mieste), budú zaradení do rozjázd bez nároku na svoje meno v depe (na „depo tabuľke“).

Eliminácie sa budú štartovať v intervale 25 - 30 minút bez ohľadu na pretekárov z predchádzajúcej eliminácie, ktorí budú ešte na bežeckej časti trati.

 

Plavecké tréningy

Plavecké tréningy

Staň sa triatlonistom

Staň sa triatlonistom

Tímový spot

Staň sa fanúšikom

Partneri

pridajte sa k nám
Tučková 9 821 05 Bratislava IČO: 42179203 DIČ: 2034470306